Welkom op de Strato website van                                                                                                                                                                                                 

Leo (Léon Maria Georges) Snijders

 

 

 

Histoires des familles  Snijders et Cohnen                                            

Familiegeschiedenissen  Snijders en Cohnen

Lees eerst onderstaande NIEUWE gebruiksaanwijzing en algemene inleiding                              

 

1.     Verhuizing van de familieverhalen naar de cloud “OneDrive”

 

·        Vanwege de privacy heb ik alle familieverhalen in een ‘cloud’ opgeslagen. Een cloud is te vergelijken met een vakantiepark waar ik een bungalow heb.

De verhalen zijn nu alleen nog te lezen in mijn bungalow voor degenen met wie ik een ‘sleutel’ (link) ervan heb ‘gedeeld’  op OneDrive. Die hebben daartoe per mail een ‘uitnodiging’ ontvangen.

·        Wil jij ook toegang tot onze familieverhalen? Mail mij dan naar leosnijders@gmail.com  Dan stuur ik je een sleutel! Ook als je de sleutel bent kwijtgeraakt….

·        De stambomen staan nog op de site, voor iedereen toegankelijk.

·        Op de site zelf staat wel nog een overzicht van de titels van alle familieverhalen.

 

 

2.    Stambomen

 

Deze bevatten alle mij bekend geworden familieleden Snijders en Cohnen met aanhang ...

Je vindt ze op de openingspagina van mijn site in verschillende programma’s.

 

MyHeritage biedt veel mogelijkheden en is het meest recent bijgewerkt, waar mogelijk ook met persoonsfoto’s.

Met wat stoeien en uitproberen vind je van alles!

Stamboomonderzoek kun je zelf naar believen in een taal naar keuze zetten en je kunt zelf de weergave kiezen van het aantal generaties voorouders van een persoon; en dan in diverse vormen (standaard, compact, kwartierstaat enz.); idem voor nakomelingen. 

Tenslotte is er Geneanet met weer andere voor- en nadelen….

 

 


3.    Algemene inleiding

 

Dat ik ca 2005 begonnen ben aan deze familieverhalen is te danken aan de levendige interesse van mijn nicht Monique Daemen-Snijders in de anekdotes die ik nog kende van mijn ouders over hun verleden en hun ouders. Ik begon ze te noteren, zodat ze niet mèt mij verloren zouden gaan … Aangemoedigd door mijn nicht Christiane Valentiny-Snijders en anderen en geholpen door contacten met talloze neven en nichten ontstond er geleidelijk een hele familiegeschiedenis uit! Verlucht met foto’s die ik van alle kanten kreeg.

Aanvankelijk vergaarde ik geboortedata en andere exacte gegevens via familieleden. Gaandeweg begon ik ook genealogische bronnen te raadplegen, eerst op internet, vervolgens in archieven, van bijv. Rotterdam, Heerlen, Grave, enz. Daardoor kwam ik steeds meer te weten over onze verre voorouders.

Het familieverhaal groeide zo uit, dat ik het heb moeten splitsen in een aantal onderdelen: mijn ouders (Snijders-Cohnen) en hun kinderen, voorouders Snijders, voorouders Cohnen, mijn opa Willem Snijders en zijn twee broers Knilles en Pietje, ooms en tantes Cohnen ....

En dan moest eigenlijk alles ook nog tweetalig! Dat is mij tot nu toe alleen gelukt met het verhaal van mijn ouders en hun kinderen.

 

4.    Printversies

 

Veel verhalen heb ik zelf geprint. Deze printversies heb ik hier en daar uitgedeeld .

Ook zijn ze opgenomen in diverse archieven:

            Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag,

            Gemeentelijke archieven in Rotterdam, Valkenburg, Heerlen e.a.

Veel van mijn materiaal (prints, fotoalbums, aktes) heb ik in depot gegeven bij:

Stéphane Cohnen (*1977) voor de familie Cohnen,

Jean-Philippe Snijders (1977*) voor de familie Snijders.

 

 

5.    Tenslotte

 

Voor commentaar, opmerkingen en correcties houd ik mij graag aanbevolen.

 

Leo Snijders

 

leosnijders@gmail.com                                   www.leosnijders.nl

                                                  

 

                                                                                         

Lisez d’abord ci-dessous les NOUVELLES recommandations et introduction générale

                                                                                                                             

1.   Déplacement des histoires de famille vers le ‘cloud’ OneDrive.

 

·        Pour des raisons de privacy j’ai déposé toutes les histoires de famille sur un ‘cloud’ (nuage dans le ciel…). Un cloud est ‘a comparer avec un parc de chalets où j’en possède un. J’ai envoyé à plusieurs lecteurs de mon site par mail une invitation (une clef !) pour venir lire les histoires dans mon chalet. Si vous êtes intéressé et n’avez pas (plus) de clef, écrivez moi un petit mot sur   leosnijders@gmail.comLes arbres généalogiques sont restés sur le site, accessibles pour tout le monde.Sur mon site www.leosnijders.nl  vous trouvez seulement un aperçu des titres de toutes les histoires. Le contenu est donc déplacé.

 

  1. Arbres généalogiques

Elles comprennent tous les membres des familles Snijders et Cohnen que j’ai pu trouver…. Sur la page d’ouverture de mon site vous en trouvez différentes versions.

MyHeritage  contient beaucoup de possibilités et comprend les dernières ‘nouvelles’. Souvent photos des personnes.

Stamboomonderzoek vous laisse le choix de langage et le nombre d’ancêtres à reproduire d’une personne ; et dans quelle forme (standard, compacte, boite) ; de même pour ses descendants.

Geneanet présente d’autres avantages et dësavantages

 

Avec un peu d’expérimentation vous trouverez  tout !

 

 

 

Introduction générale

Mes histoires de famille, commencées vers 2005, sont issues de l’intérêt vif que portait Monique Daemen-Snijders pour les anecdotes que je connaissais encore de mes parents sur leur passé. J’ai commencé à les noter, pour qu’ ils ne périssent pas avec moi …. Stimulé par Christiane et d’autres et aidé par les contacts avec d’innombrables cousins et cousines il en provenait au fur et à mesure toute une histoire de famille! Illustrée avec des photos qui me parvenaient de tous côtés.

Au commencement je rassemblais des dates de naissance et d’autres faits à l’aide de membres de la famille. Puis j’ai consulté des sources généalogiques sur l’internet et finalement j’ai fouillé des archives, par exemple à Rotterdam, Heerlen etc. Ainsi j’apprenais de pus en plus  sur nos ancêtres lointains …

L’histoire de famille grandissait tellement que j’ai du la couper en parts : mes parents (Snijders-Cohnen) et leurs enfants, ancêtres Snijders, ancêtres Cohnen, opa Snijders, ses frères Knilles et Pietje, les tantes et oncles Cohnen ….

Et tout devrait se faire en deux langues ! Cela ne m’est réussi seulement qu’avec l’histoire de mes parents et leurs enfants. Tout le reste ne figure qu’en Néerlandais …

De la pluspart des textes j’ai fait une version imprimée.  J’ai distribué ci et là ces textes imprimés parmi des membres de famille, mais aussi dans plusieurs archives en Hollande : Rotterdam, Heerlen, Valkenburg etc.….

Aussi ces textes, accompagnés par le matériel d'archives et des albums photos, ont été déposé chez des jeunes porteurs du nom Snijders ou Cohnen, soit:

Stéphane Cohnen (*1977) pour la famille Cohnen,

Jean-Philippe Snijders (1977*) pour celle de Snijders.

 

Vos commentaires et corrections sont les bienvenus.

 

Léon Snijders

 

Veuillez utiliser uniquement cette adresse email:

 

leosnijders@gmail.com                       www.leosnijders.nl

 

 

 

Stamboom op / Arbre généalogique sur /  Stamboomonderzoek       

Stamboom op / arbre sur Geneanet

Stamboom op / arbre sur  leosnijders.myheritage.com

 

 

 

 

                                                                                                                      Voorouders SNIJDERS t/m Willem I (1840-1924)

 

                                                                                                                             Kinderen van Willem I met hun echtgenotes en afstammelingen:

 

                                                                                                                                                             Willem II Snijders (1868-1945) (mijn opa)

                                                                                                                                                             Joannes Cornelius (Knilles) Snijders (1869-1956)  

                                                                                                                                                             Petrus Victor (Piet) Snijders (1871-1965)

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Voorouders COHNEN t/m Johann I Joachim (1860-1919)

 

                                                                                                                                Kinderen van Johann I met hun echtgenotes en afstammelingen:

Johann (II) Cohnen (1885-1947)

Lies (Carolien Elisabeth) Cohnen (1887-1961)

Thea (Maria Theresia) Cohnen  (1891-1982)

Gert (Anna Gertrud) Cohnen ( 1892-1980)

Mimi (Anna Maria) Cohnen (1894-1990)

Hanna (Johanna Gertrud) Cohnen (1896-1999)

Enny (Anna Maria Helena) Cohnen (1898-1995)

Willy (Robert Willem) Cohnen (1903-1997)

 

 

Willem III SNIJDERS (1900-1974) en Kitty COHNEN (1900-1988)

                                              mijn ouders en hun kinderen: Willy, Jean, Kitty, Gaston, Leo

 

Guillaume SNIJDERS (1900-1974) et Kitty Cohnen (1900-1988)

 mes parents et leurs enfants : Willy, Jean, Kitty, Gaston, Léon

                                     

 

 

pagina laatst aangepast 22-7-2017 door LS;   

 

E:  leosnijders@gmail.com.